Khàn tiếng có đờm kéo dài lâu ngày

Cách chữa khàn tiếng, khàn giọng, mất giọng kéo dài nhanh nhất

Những thay đổi bất thường trong giọng nói như khàn tiếng, khàn giọng, mất giọng đôi khi có kèm theo đờm kéo dài lâu ngày có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý nguy hiểm.  Sự thay đổi về giọng nói có liên quan đến các rối loạn trong các bộ phận tạo ra âm thanh như dây thanh âm của thanh quản. Trong khi thở, dây thanh âm vẫn tác rời. Khi nói hoặc hát, chúng tiến gần lại với nhau và khi không khí đi ra khỏi phổi, chúng rung động tạo ra âm thanh Tình trạng …

Xem thêm